Project Manager

A part dels projectes propis, a Bise Promocions també dirigim i supervisem projectes externs de principi a fi. Des d’un petit treball de remodelació a la construcció d’un edifici de vivendes. Assessorem als nostres clients en la planificació inicial, així com en la selecció d’un arquitecte i contractista.

Aquesta etapa inicial consisteix en dissenyar un pla per a tot el projecte, incloent-hi els diversos treballs que s’han de fer, els materials necessaris i un calendari.

Vigilem constantment els costos, fent ajustos si sorgeixen problemes o complicacions inesperades.

Els projectes sovint involucren a nombrosos contractistes i subcontractistes. Assegurem que tots estan fent una bona feina.

Els contractes són una part important molt de tots els projectes de construcció. Ens assegurem que totes les provisions del contracte s’estan complint i que totes les parts estan satisfetes amb el resultat.

Els llocs de construcció estan plens de riscos de seguretat potencials que hem de tenir en compte per prendre les mesures adequades.

Languages